Cikkek

Fő vízszigetelő réteg sérülésének érzékelése tetőborításon

Annak ellenére, hogy a gyártók zöme már az elterjedt rendszereket használja, tetőborítás sérülése előfordul manapság is. Beázás legtöbbször épp a kritikus részleteknél, vagy helytelen eljárások használatakor szokott előfordulni. Az egyszerű felépítésű, szokásos rétegsorrendben kialakított lapostetők vízgazdasága a tervezőket legtöbbször párazáró réteg, esetleg kiegészítő vízszigetelő réteg alkalmazására ösztönzi. Ilyen megoldások ugyan védik az épület helyiségeinek beltereit, viszont lehetetlenné teszik a tetőborítás sérülésének észrevételét.

Gyakorlatból vett tapasztalatok alapján elmondható, hogy a tető rétegcsoportjának összeállításáig legtöbbször a beázás oka nem szokott kifejezetten egyértelmű lenni. Egyéb szakágazatokhoz hasonlóan, itt is ugyanúgy érvényes, hogy egy defekt legtöbbször több tényező közös hatásának eredményeként keletkezik, épp ezeknek összhatása idézi elő a tető-összeállítási rétegcsoport szóban forgó beázását is. Legyen az helytelenül megválasztott anyagok társítása, vagy a tető részletmegoldásainak nem megfelelő megtervezése, amelyek nem megmunkálhatók, ugyanígy szóba jöhet a hibás építőanyag, következésképpen emberi hiba a megvalósítás során és további előre kiszámíthatatlan okok. A cikk rendeltetése viszont nem az, hogy azt boncolgassa, melyik fázisban ki és mit mulasztott el, hanem az, hogy miképp lehet egyáltalán a problémát időben feltárni és megelőző orvoslást eszközölni.

Napjainkban a lapostetők tetőfedésének összetételében egyöntetűen vezető pozíciót foglalnak el a szokásos rétegekből kialakított egypalástú tetők. Ezt általánosítva arra a következtetésre jutunk, hogy a tartószerkezet az esetek zömében párazáró, esetleg kiegészítő vízszigetelő réteggel van ellátva, amire hőszigetelő réteg, majd végül fő vízszigetelő réteg kerül. A csapadék elvezetésére ilyen megoldású, szokásos rétegsorrendben kialakított egypalástú lapostetőkről kétfokozatos víznyelő akna használatos.

A cikk szóhasználatához szükséges két alapfogalom ČSN 73 1901 – Tetők tervezése szabvány szerinti értelmezése. Párazáró, más szóval páralecsapódás-gátló réteg lényegében egy vízszigetelő réteg, ami nem engedi a telített vízpára tetőszerkezetbe, vagy a bel- ill. kültérbe való áthatolását. Ezzel ellentétben, a kiegészítő vízszigetelő réteg a tartószerkezetet, ill. a környezetet védi vízzel szemben a fő vízszigetelő réteg megsérülése esetén.

Általánosságban véve, a kiegészítő vízszigetelő réteg megoldása egyben párazáró réteg funkciót is betölt. Fordítva viszont nem biztos, hogy ez érvényes, a párazáró réteg vízszigetelésére helyezett követelmények ugyanis kisebbek, mint a kiegészítő vízszigetelő rétegére. A páralecsapódás-gátló elsődleges feladata, hogy meggátolja a telített vízpára beltérből történő nagyobb mértékű átáramlását a tető rétegcsoportjába, de nem feltétlenül vízálló tulajdonságú. Tehát amennyiben elfogadjuk, hogy a tető rongálódásának esetén a víz átfolyik a fő vízszigetelő rétegen, nem azt a kifejezést kell használnunk, hogy „páralecsapódás-gátló (párazár)“, hanem „kiegészítő vízszigetelő réteg“.

Szükséges tudatosítani, hogy a fentebb ismertetett alapelvek betartásával, a kiegészítő vízszigetelő réteg és a kétfokozatos víznyelő akna használatával a szerkezet olyan szigetelő tulajdonsága érhető el, aminek alapján gyakorlatilag nem is lehet felfedezni a tetőn kialakult sérülést, hacsak az nem terjedt ki magára a kiegészítő vízszigetelő rétegre is. A fő vízszigetelő réteg esetleges megsérülésének esetén, érthetően a legnagyobb gondot a hőszigetelő rétegbe jutó víz okozza, és nemcsak a hőszigetelő anyag tulajdonságait csökkenti, hanem nagymértékben terheli a tetőszerkezetet is. A tető túlterhelése legalább kismértékben csökkenthető a kiegészítő vízszigetelő réteg lecsapolásával, legmegfelelőbb az esővíz-levezetőn keresztül. A ČSN 73 1901 - Tetők tervezése szabvány C.1.3 sz. melléklete ajánlást tartalmaz olyan esetekre, amikor a kiegészítő vízszigetelést ugyanabba a csatornahálózatba akarjuk lecsapolni, mint ahová a fő vízszigetelést is, a csatornahálózatra önálló torkolattal szükséges csatlakoztatni, és az elvezető csőrendszert a hirtelen zivatarok során felduzzadt víz ellen visszacsapó csappantyúval szükséges ellátni.

Fentebb ismertetett eljárások tehát csak a belterek védelmét érintik, de nem nyújtanak megoldást a tetőfedési károsodások érzékelésére. A tetőfedési károsodások érzékelésének kérdéskörét illetően a Topwet s.r.o. társaság újabb, a kiegészítő vízszigetelő réteg sérülésének érzékeléshez, illetve annak víztelenítésére alkalmas készítményei fejlesztésére összpontosított.

   

A fő vízszigetelő réteg sérülésének érzékelése a kiegészítő vízszigetelő réteg víztelenítésével TW SIGN KL


Nemcsak a kiegészítő vízszigetelő rétegen beltérből felgyülemlő víz érzékelését biztosító, hanem víztelenítő rendszer is éppen a ČSN 73 1901 szabvány C.1.3 sz. melléklete szerint (fenti szövegben említett), ami ajánlást tartalmaz olyan esetekre, amikor a kiegészítő vízszigetelést ugyanabba a csatornahálózatba akarjuk lecsapolni, mint ahová a fő vízszigetelést is, a csatornahálózatra önálló torkolattal szükséges csatlakoztatni, és az elvezető csőrendszert visszacsapó csappantyúval szükséges ellátni. Egy átlátszó ellenőrző lombiknak köszönhetően, DN 50 méretben kialakított rendszerünk víznyelő aknával, rugalmas tömlővel, visszacsapó csappantyúval, ezen kívül a kiegészítő vízszigetelő rétegre vízhatlanul csatlakoztatott átlátszó ellenőrző lombikkal a kiegészítő vízszigetelő rétegen felgyülemlő vízréteg szemrevételezéses ellenőrzését teszi lehetővé. A víz egy rugalmas tömlő segítségével elfolyhat, és a visszacsapó csappantyú megakadályozza a hirtelen zivatarok során felduzzadt víz visszajutását. Az ellenőrző rendszert ajánlatos a lefolyó réteg legalacsonyabb helyén elhelyezni.

   

Fő vízszigetelő réteg sérülésének érzékelése TW SIGN


A rendszer a kiegészítő vízszigetelő rétegen beltérből felgyülemlő víz jelenlétének jelzésére szolgál, a fő vízszigetelés sérülésének esetén. Az ellenőrző rendszer DN 50 méretben kialakított víznyelő aknából, rugalmas tömlőből és átlátszó ellenőrző lombikból tevődik össze, vízmentes szigeteléssel csatlakozik a kiegészítő vízszigetelő réteghez, az átlátszó ellenőrző lombik segítségével szemrevételezéssel ellenőrizhető a kiegészítő vízszigetelő rétegen felgyülemlő vízréteg, egy rugalmas tömlővel lehet az ellenőrző lombikot elvezetni a tetőszerkezet kívánt helyére. Az átlátszó ellenőrző lombik csavarkötéssel van felerősítve, tehát bármikor kiüríthető, esetleg kitisztítható. Az ellenőrző rendszert ajánlatos a lefolyó réteg legalacsonyabb helyén elhelyezni.

     

Fő vízszigetelő réteg sérülésének tetőre alkalmas jelzőkéménye TWO SIGN


A rendszer a kiegészítő vízszigetelő rétegen összegyűlő víz jelenlétének jelzésére szolgál, a fő vízszigetelés sérülésének esetén. Olyan esetekben használatos, amikor az elrendezés miatt nem lehet bebiztosítani a beltéri ellenőrzést, de bebiztosítható közvetlenül a tetőről. Egy tartálynak köszönhetően, a kiegészítő vízszigetelő réteghez vízmentes szigeteléssel csatlakozó ellenőrző kémény lehetővé teszi a kiegészítő vízszigetelő rétegen felgyülemlő vízréteg szemrevételezéssel történő ellenőrzését. Az ellenőrző kéményeket a lefolyó réteg legalacsonyabb helyén kell elhelyezni, de nem telepíthetők a víznyelő aknák közvetlen közelébe, hogy a tetőszerkezet elemei megbízhatóan vízmentesen feldolgozhatók lehessenek.

 

TW SIGN KL TW SIGN TWO SIGN

Ha bármelyik átlátszó ellenőrző lombikban, vagy tartályban víz jelenlétét vesszük észre, minden esetben a tető rongálódásáról van szó, amit azonnal meg kell oldani.

Pánek Martin mérnök – a Topwet s.r.o. társaság technikusa

Erkélyek, balkonok, oszlopos folyosók víztelenítésének korszerű irányzatai

A Topwet társaság új erkély-tartozékai, a tetőre, balkonra alkalmas víznyelő aknák, az erkélyek víztelenítésének irányzatát követik. 2014 tavaszán indított fejlesztésük kezdettől fogva a tetőfedéssel foglalkozó társaságok követelményeire összpontosított, egységes, egyszerű rendszert kialakítva, a szokásostól eltérő megoldások rugalmas felkutatásához, megvalósításához. Legújabb termékeiket hivatalosan a prágai Tetők Nagyvásárán mutatták be, ahol azonnal pozitív visszajelzéseket kaptak.

Lapostetők felújítása és szanálása víztelenítés és szellőzés

Lapostetők felújítása és szanálása során a munkálatokat végző társaságoknak sokszor egy sor problémával és műszaki megoldással kell megküzdeniük, amelyek közé sorolható  elsősorban az új vízszigetelés csatlakoztatása a belső esővíz-levezetésekre, a szellőző csőrendszer megbízható megmunkálása, a különböző kábelek átvezetése, a kettős palástú tetők hatásos szellőzésének biztosítása stb. És mivel minden esetben érvényes, hogy a részletek megfelelő kialakítása minden tető – mint egység - hosszantartó rendeltetésének és megbízhatóságának alfája és omegája, valamennyi részlet megmunkálásához megfelelő termékeket, valamint bevált technológiai eljárásokat szükséges használni.